Home

harmony2019-1harmony2019-2

De vertrouwenspersonen van Stichting IBS bieden een luisterend oor aan mensen die problemen willen bespreken in een veilige omgeving, desnoods anoniem. Aan deze gesprekken zijn geen kosten verbonden.
De vertrouwenspersonen die over een IBS certificaat beschikken en op diverse locaties spreekuur houden nemen tijd voor mensen en helpen hen zover als dat in hun vermogen ligt. Bovendien weten zij de weg naar andere professionele hulpverleners te vinden. De vertrouwenspersonen kunnen een preventieve functie hebben door problemen tijdig te signaleren.
Vanuit de sociale, culturele en religieuze context van de cli├źnt weten ze onderwerpen bespreekbaar te maken die te maken hebben met huiselijk geweld, opvoedproblemen, schulden, integratieproblemen, seksuele diversiteit, huwelijksdwang, echtscheiding, su├»cidaliteit, verwaarlozing, machtsmisbruik, vormen van verslaving, mantelzorg enz.

IBS-flyer-idee-5-maart-2015

World Interfaith Harmony Week!

Welkom bij Stichting Interreligieus Beraad Segbroek