Media

Interfaith Harmony Week 2017


Zorgprofessionals en -vrijwilligers vinden elkaar in Segbroek

Op donderdag 12 november 2015 maakten zorgprofessionals en – vrijwilligers uit Segbroek kennis met elkaar tijdens de bijeenkomst ‘Segbroek heeft Zorg voor Elkaar’. In Segbroek zijn namelijk allerlei organisaties, projecten en initiatieven te vinden op het gebied van ondersteuning en zorg. Echter, erg versnipperd en velen weten van elkaars bestaan niet af. Tijd om daar verandering in te brengen. <lees verder>

Aan deze bijeenkomst zaten twee bijzondere kanten:

–       De vrijwilligers en professionals die het mee-organiseerden, deden dit merendeels op eigen titel. En niet, zoals meestal gebruikelijk is, op titel van hun organisatie.

–       Natuurlijk zijn er wel vaker op andere manieren kennismakings-momenten tussen professionals en vrijwilligers. Toch is het nog niet eerder voorgekomen dat dit op zo’n grote schaal gebeurde in een stadsdeel, zoals tijdens deze bijeenkomst.

De bijeenkomst had als doel: er samen voor zorgen dat de zorg en ondersteuning in dit deel van de stad nog beter en efficiënter wordt. Elkaar kennen is van essentieel belang.

Bart ten Broek, voorzitter van het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS), is één van de organisatoren van de bijeenkomst ‘Segbroek Zorgt voor Elkaar’ en vertelt over de voordelen van deze bijeenkomst én een project dat daar nu al de voordelen van ondervindt.

“Vanuit het IBS organiseerden wij in 2015 een aantal opleidingsmomenten om vrijwilligers op te leiden tot vertrouwenspersoon. Dit zijn vrijwilligers uit diverse religieuze en niet-religieuze gemeenschappen uit Segbroek. Eigenlijk gewoon mensen die graag voor een ander klaar willen staan, betrokken zijn bij hun buurt, bij de mensen die er wonen,” vertelt hij. “In Segbroek woont bijvoorbeeld een groot aantal Hindoestaanse en Moslim gelovigen. Binnen deze culturen is het nog vaak een taboe om te praten over schulden, huiselijk geweld, (homo)seksualiteit of  zelfmoordgedachten. Mensen die met vragen hierover rondlopen, stappen meestal niet makkelijk naar hun eigen omgeving”, legt Bart uit. “Dat was voor ons aanleiding om vrijwillige vertrouwenspersonen in te gaan zetten en daarmee de drempel om hulp te vragen te verlagen: een vertrouwenspersoon die los staat van jouw gemeenschap, jouw verhaal aanhoort zonder te oordelen en de weg weet naar de juiste hulpverlening.

Wist je dat we inmiddels 23 vrijwilligers hebben opgeleid tot vertrouwenspersoon?”

“En dan is de koppeling naar de bijeenkomst ‘Segbroek heeft Zorg voor Elkaar’ natuurlijk makkelijk gemaakt,” zegt Bart met een lach. “Want een vertrouwenspersoon moet die weg naar de juiste hulpverlening wél weten te vinden. Tijdens zo’n bijeenkomst ontmoet je de mensen achter de organisaties waar je naar door kan verwijzen. Maar je hoort bijvoorbeeld ook dat er Servicepunten in de stad zijn en dat er zoiets bestaat als een sociaal wijkzorgteam. Begin volgend jaar organiseren we trouwens weer een bijeenkomst, deze staat in het teken van armoede en schuldhulpverlening. Dat blijft helaas een actueel thema.”

“Het is een open deur, maar waar het volgens mij om gaat is dat je in een wijk, of stadsdeel, elkaar als zorg- en ondersteuningsorganisaties kent en elkaar weet te vinden. Het organiseren van (netwerk)bijeenkomsten is daar een belangrijk onderdeel van. Als je elkaars gezichten en elkaars projecten kent, beklijft dat veel beter. Zo kom je tot een goed contact en constructieve samenwerking, wat de zorg en ondersteuning in de buurt alleen maar ten goede komt,” sluit Bart af.

Meer weten over de bijeenkomsten in Segbroek of het vertrouwenspersoon-project? Neem contact op via info@stichtingibs.nl.


 

De interreligieuze ontmoeting op 28 juni 2015 in De Zalen

Interview met Bart ten Broek datum: 16 sep. 2014

World Interfaith Harmony Week celebration