United Religions Initiative (URI) lid
   l home l over IBS l agenda l het bestuur l contact l onze vrienden l   

 

Beleven, Delen en Geven

Op zaterdag 6 oktober 2012 organiseerde het Interreligieus Beraad Segbroek( IBS en CC van URI) een dag voor jongeren. Het was een avontuur en dat ook nog in een weekend dat er in
Den Haag er veel werd georganiseerd voor volwassenen en ook voor jongeren in mandirs, in wijkgebouwen en op het Malieveld.
Toch kwamen er een dertigtal jongeren naar de St. Agneskerk om met elkaar te Beleven, te Delen, te Weten en te Doen….
Er werd muziek gespeeld door ISKCON (Hare Krishna), gemediteerd (Brahma Kumaris), gelezen en voorgedragen door een katholiek uit o.a. de Statenbijbel, een videopresentatie verricht over het islamitische gebed en er werden prachtige religieuze (door de Islam geļnspireerde) liederen (Sahabat) gezongen.
Een schitterende stadstuin vol met herfstbloemen, de Emmahof, zorgde voor een geweldig decor om in groepen over de betekenis van religie voor jezelf en in contact met de ander, in de omgeving en de maatschappij. Ook bevraagden zij elkaar. En hoe treed je met de verschillen naar buiten!
Iemand zei “de adem van Gods schepping”is in deze tuin aanwezig. De warmte van de zon liet zich ook voelen in de gesprekken. De uitkomsten waren: Wij willen veel meer van elkaar weten. ”Ik wil graag weten hoe ieder zijn comfort beleefd in de eigen religie”.
Het meest opvallende was dat de aanwezige jongeren genoten van de rust in de kerk en tijdens de rituele uitingen en daaraan grote behoefte toonden.

 

klik hier voor de flyer

 

Klik hier voor de rapportage in de `Kerken in Den Haag`

 

 
 
Copyright © 2012