United Religions Initiative (URI) lid
   l home l over IBS l agenda l het bestuur l contact l onze vrienden l   

 

"Jongeren en de Interreligieuze Dialoog"

Op 13 juni 2010 organiseerde IBS een dialoog voor Jongeren en de interreligieuze.

 

 

 
 
Copyright 2012