United Religions Initiative (URI) lid
   l home l over IBS l agenda l het bestuur l contact l onze vrienden l   

 

Suikerfeest viering

IBS wilde de gemeenschap van de Moskee “Anware Mustafa” en alle andere Moslims van harte gelukwensen met het Suikerfeest. Op zaterdag 1 september 2012 hebben wij een mooie dag genoten.

Foto's

 

 

 

 
 
Copyright 2012