United Religions Initiative (URI) lid
   l home l over IBS l agenda l het bestuur l contact l onze vrienden l   

 

veertigjarig ambtsjubileum van dhr. Ari van Buuren

Op zondag 7 oktober vierde de voorzitter van URI, Ari van Buuren zijn veertigjarig ambtsjubileum.
Gidi Croes van de CC IJsselstroom, Yadin Karabulut, Hans Pronk en ik, vanuit CC IBS waren aanwezig in een heel mooie dienst, met daarbij ook sprekers uit islamitische kringen. Heel bijzonder was de in het Pools gezongen zegen aan het einde van de dienst. Op de receptie heb ik gesproken als lid van de Stuurgroep URI Nederland om hem te feliciteren en ook zijn grote waarde benoemd voor United Religions Initiative (URI) als medeoprichter in Nederland.
“De interreligieuze en interculturele dialoog zijn nu belangrijker dan ooit! (Manuela Kalsky –Trouw, vrijdag 5 oktober 2012)”.

Bart ten Broek

 

foto's voor de herinnering

 

 
 
Copyright 2012